۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

سخنی رک و راست با برخی اپوزیسیون نماها

هر از چند گاهی برخی از عناصر بد نام ، منفور و اپوزیسیون نما، در جهت مقاصد خاص! و یا مطرح کردن نام خود دست به کارهای ناشایستی میزنند، تکه استخوانی را به زمین اپوزیسیون خود مخرب! پرتاب کرده و آن بینوایان را به آن تکه استخوان سرگرم میکنند .
چند روز پیش ناشناسی با نام مستعار، مطلبی در سایت خود نویس به مالکیت مصلحت طلب سابق و هاشمی باز! پیش از انتصابات اخیر! منتشر کرد، و زنده یاد دکتر شاپور بختیار را متهم به بخشیدن سه جزیره از جزایر خلیج فارس به اعراب نمود.
نویسنده مطلب، از یاران و همکاران سابق زنده یاد شاپور بختیار توضیح خواست و مشخصاً روزنامه چی! جنجالی و لندن نشین! را به چالش طلبید. و اما کیست که نداند آن هفت خط عرب مالی! شده، هیچگاه همکار و همرزم دکتر بختیار نبوده و حتی عضو تنها اپوزیسیون منسجم آن روزگار، یعنی نهضت مقاومت ملی ایران هم نبوده است .
حالا باید پرسید؛ بعد از گذشت بیست سال که از کشته شدن بختیار میگذرد، چه شده در این وانفسای روحانی مچکریم! یک باره سایت خود بنویس! که تا چند ماه پیش مشغول معاملات تلفنی و زیر جلی! با مهدی هاشمی بود اقدام به منتشر کردن چنین مطلبی کرده است ؟ آن هم به قلم نویسنده ای با نام مستعار. هدف از انتشار چنین مطلبی چیست ؟ چرا نبش قبرهای خالی !
دوم اینکه چرا تلویزیون دار لندن نشین! دوان دوان، با پای برهنه خود را داخل معرکه استخوان و اپوزیسیون ! کرده است و ادعا میکند که همو بوده که سند بی گناهی دکتر بختیار و کذب بودن ادعای مطرح شده روزنامه کویتی را در باب سه جزیره خلیح فارس را مانند آس ! رو کرده است . گویا جناب روزنامه چی! لندن نشین سال ها بی صبرانه در انتظار چنین اتهامی نسبت به بختیار نشسته بوده تا سریعاً وارد دادگاه شده و وکیل مدافع تسخیری دکتر بختیار شود. پنداری این نویسنده ناشناس خودبنویس! اصلا از بیخ عرب بوده و شاید هم خود سیّد علیرضا خان! باشد.
اما سوای سیدّ لندنی! یک بی مایه و بی خاصیت تازه پاریس نشین شده، که هیچ ربطی بجز همنامی با نام بختیار ندارد، نه سن و سالش به این چیز ها قد می دهد و نه قد وقواره اش به اندازه است، وکالت غیابی بختیار را خود سرانه به عهده گرفته و خان و خان بازی! در آورده و گنده گویی میکند.
بجا بود که اعضاء سابق نهضت مقاومت ملی ایران، همرزمان و همکاران زنده یاد دکترشاپور بختیار، در برابر این قبیل فرصت طلبان! واکنش نشان داده و آنان را از دخالت در اموری که به آنها هیچ ارتباطی نداشته و ندارد منع میکردند، حتی اگر آن شخص نام بختیار را با پسوند و پیشوند یدک بکشد.
مهرداد حیدرپور جمعه 28 تیر 1392 فرانسه 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر