۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

معضل و مشکلات اپوزیسیون خارج از کشور (قسمت دوم )


میگویند از هدف دور شدی ، میگویند نباید مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی را رها کرده و به حاشیه رفت .میگویند نباید انتقاد کرد و به نقد کشید . میگویند از اپوزیسیون ، از شاهزاده رضا پهلوی ، از مشروطه خواهان ، از مجاهدین خلق و چپ ها ، از اصلاح طلبان و سبزالهی ها نباید  انتقاد کرد و عملکرد انها را به نقد کشید .میگویند چرا مصاحبه کردی ! چرا مطلب نوشتی و چرا به چالش کشیدی !؟ و اساسا همه از نقد و انتقاد میترسند و شهامت برخورد با نقد و انتقاد را ندارند و به جایی برخورد منطقی با نقد و انتقاد و منتقدین همواره نقاد و منتقد را به انواع اتهام های کذایی محکوم کرده و برای او پرونده سازی و و ترور شخصیت کرده تا منتقد را به حاشیه برانند .
هنگامی که بارها و بارها قصد نقد و انتقاد از گروهی یا شخصیتی را در اپوزیسیون و یا حتی اصلاح طلبان را داری فورا گروهی فریاد بر می آورند که چرا تفرقه ایجاد میکنید ! و خوارک برای نظام مهیا میکنید !! و یا انکه میگویند ملاک عملکرد حال افراد است و گذشته آنها مهم نیست و. . .
(ملاک حال افراد است )
این جمله احمقانه ، جمله خمینی هندو زاده بود . جمله ای که عده ای روشنفکر به آن اقتدا نموده و مردم را فریب دادند .جمله ای که آن زمان که خمینی هنوز بر کرسی قدرت تکیه نکرده بود برای ایجاد اعتماد و عدم ریزش در صف یارانش مطرح کرده بود .
اما ایا باید ما هم و  اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم یپرو سیاست  خمینی باشیم  و یا اینکه به خرد خود رجوع کرده و عقلانی عمل کنیم .اگر قرار باشد ملاک فقط زمان حال باشد و کسی مسول اعمال گذشته خود نباشد ، باید منتظر باشیم که کسی چون مجتبی خامنه ای به مانند بسیاری از اصلاحطلبان رانده شده از حکومت مانند سازگاراها و . . . در فردا ایران بیایند و ادعای مالکیت جنبش به اصطلاح سبز را نموده و از همه مهمتر اجازه بررسی جنایات گذشته خود را و اموال به سرقت برده از ملت و کشور را به کسی ندهد .
اگر نخواهیم از اپوزیسیون و عملکرد برخی ار اعضاء آن انتقاد نکنیم و به نقد نکشیم و از برخورد اپوزیسیون نسبت به انتقاد بترسیم و از ترس  انگ و تهمت ها چشم خود را بر بی لیاقتی و بی کفایتی اپوزیسیون و افراد آن ببندیم و باز بترسیم از این که ما را متهم به تهیه خوراک برای کیهان جمهوری اسلامی کنند و ... باز مانند واقعه شوم 1357 آش همان آش و کاسه ، همان کاسه  خواهد شد  آنهم در صورتی که اگر اپوزیسیون موفق شود غیرتی از خود نشان داده و بدون دخالت قوای نظامی خارجی باعث سرنگونی جمهوری اسلامی شود .
 اگر انتقاد نکنیم و به نقد و چالش نکشیم آن زمان است که باز در همین اپوزیسیون آدمهای بی لیاقتی که لیاقت عرضه شدن را نداشتند اما از بد حادثه و بی درب و پیکر بودن اپوزیسیون بی نظم و قانون ،عرضه شدند در حالی که نه شایستگی داشتند و دارند و نه لیاقت ، که شور بختانه اپوزیسیون جمهوری اسلامی پر شده از افراد بی لیاقت و ناشایست و نا صالح و متوهم  و جویای نام و شهرت و . . .
اپوزیسیونی که بسیاری در آن دچار تناقض در درون شده اند .
اپوزیسیونی که برخی از گروه ها و احزاب و سازمانهای و جنبشهای  آن فاقد وزنه سیاسی در جامعه بوده و هستند
اپوزیسیونی که فاقد شخصیت سیاسی در جامعه بوده و است و اکثریت ملت ایران به این اپوزیسیون بی اعتنا و بی اعتماد است .
اپوزیسیونی که گروه های ان حاضر به شرکت در یک وزن کشی سیاسی نبوده و نیستند و وحشت دارند از آنکه بدانند در ایران چقدر هوادار داشته و دارند و نمره عیارشان چند است .
اپوزیسیونی که عده ای به نام روشنفکر و فعال سیاسی در آن رخنه کرده و اپوزیسیون را در انحصار کامل خود در آوردند .
اپوزیسیونی که هواداران آن بت پرست بوده و هستند و چون بسیجی های بی خرد بت خود را پرستش نموده و انتقاد از ان شخص که بت شده را بر نمی تابند  
اپوزیسیونی که دچار استیصال و درماندگی شده است
اپوزیسیونی که دچار بحران نمایندگی اکثریت ملت ایران است
اپوزیسیونی که پایگاه مردمی و اجتماعی نداشته و ندارد
اپوزیسیونی که در دامن اصلاح طلبان غرق و پناهنده شده که نشان خفت و خواری و کوچکی اپوزیسیون است مانند نشست مخفیانه سران مشروطه با اصلاح طلبان
اپوزیسیونی که بجای تکیه به کمک و اراده ملت نگاه به کمک و مساعدت اسرائیل دارد
اپوزیسیونی که دهها رهبر را در خود جای داده و سوال اینجاست که میزان حمایت مردمی از این سران و رهبران اپوزیسیون چقدر است و ایا کسی حاضر به حمایت قاطع و کامل از این رهبران میباشد .اپوزیسیونی که یک شاهزاده (رضا پهلوی ) یک رهبر(مسعود رجوی )  2 رئیس جمهور (بنی صدر و مریم رجوی)ودهها فعل و رهبر دانشجویی و  . . . دهها و صدها  موجسوار و فرصت طلب دیگر که مترصد اختیار کردن کرسی قدرت در ایران اینده  و کسب شهرت برای خود هستند .
اپوزیسیونی که بخشی از آن متعلق به جمهوری خواهان و مشرطه طلبان است که ظاهرا این دو گروه هم وام دار و ابستن اصلاح طلبان شده اند
اپوزیسیونی که یک بار اعتقاد به اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی دارد ولی ناتوان در اتحاد است و یک بار دیگر دست بیعت به اصلاح طلبان حکومتی میدهد .
اپوزیسیونی که سوای دیکتاتور بودن و باند و باد بازی کردن و دچار مرض واگیر دار منیت و توهم و شهرت طلب شدن به شدت دچار خودی و غیر خودی بودن است و این خودی و غیر خودی بودن در آن رواج دارد .
اپوزیسیونی که شفاف نبوده و نیست و پنهان کارست و در خفاء و به دور از چشم ملت ایران عمل میکند و ملت ایران را نامحرم میشمارد .
اپوزیسیونی که در آن چند دستگی و دروغ پردازی و عوام فریبی وجود دارد .
اپوزیسیونی که با دست خود نیروهای فعال را منزوی کرده و نیروهای نالایق و بی ثمر را جایگزین آنها نموده است .
اپوزیسیونی که افراد در آن قاعده بازی (مبارزه و رقابت )را بلد نیستند  و جرزنی و تقلب را خوب بلد هستند .
اپوزیسیونی که پیر شده و برخی از سیاسیون آن در غربت فسیل شده اند و متوهم و  باید نیروی جوان را به آن تزریق کرد اما از وجود نیروی جوان تازه نفس و با تفکرات تازه وحشت دارد و حتی نتوانسته کادر سیاسی  در حد متوسط تربیت نماید .
اپوزیسیونی که نماینده رژیم جمهوری اسلامی شده وسخن گفتن از براندازی را ممنوع نموده است
اپوزیسیونی که رفته رفته میرود که تماما در انحصار اصلاح طلبان و سبزالهی ها و طرفداران دوران طلایی خمینی در آید ( اصلاح طلبانی که تمامی شواهد و علائم و نشانه های جامعه شناسی ، حاکی از این بود که در دهه 60 (دهه اول انقلاب کذایی )که از سیاهترین و نکبت بار ترین دروان تاریخ ایران بوده است همین اصلاح طلبان همه کاره و در قدرت بودند  و در تمامی جنایت ها و خیانت ها دستشان الوده بوده است و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند .)
اپوزیسیونی که در آن عده ای با نام روزنامه نگار آنهم نه مستقل وارد شده و فعالیت سیاسی میکنند .روزنامه نگارانی که مستقل نبوده و به نفع گروه و حزب و دسته خود قلم زده و به دنبال کسب  شهرت بوده و برای منافع خود و گروه و حزب ودسته خود فعالیت میکنند
اپوزیسیونی که حاضر نیست به نقد خود نیست و هیچ انتقادی را هم بر نمیتابد
اپوزیسیونی که سیاستمداران آن حاضر نیستند به صورت شفاف اشتباهات خود را بپذیرند و حتی از مردم بابت اشتباهات خود عذر خواهی کنند.این حق مسلم و طبیعی ملت ایران است که باید و میخواهد که سیاسیون و اعضاء اپوزیسیون خود را چون کف دست بشناسد مانند شورای راه سبز هماهنگی و . . .
اپوزیسیونی که در نا اگاهی خود دست و پا زده و هنوز درک نکرده که نقد خود ، تخریب خود نیست و حاضر نیستند در خلوت خودشان خود را نقد و نگاهی به عملکرد خود داشته و آن را ارزیابی و اسیب شناسی نمایند .
اپوزیسیونی که به جای اعتماد زایی ، اعتماد زدای  کرده و در یک مسیر غلط گام بر میدارد .اپوزیسیونی که شهامت تغییر و تحول را ندارد
اپوزیسیونی که شهامت بازگو کردن اشتباهات خود را نداشته و ندارد
و اخر انکه از تهمت و افتراء و توهین بد خواهان ترسی ندارم و باز به انتقادات خودم ادامه خواهم داد و باید عرض کنم به ان دسته از کسانی که در طی این چند روز بدون منطق وبدون  رجوع به خرد خود شروع به تهمت و افتراءزدن کردند وآن اینکه :کسی که نقد و انتقاد نمیکند مانند کسی است که لباسهای چرک و کثیف خود را از تن در نیاورده تا مبادا مخالف و دشمنان ببینند و با عدم انتقاد خود زشتی و پلیدی را گسترش و توجیه میکنند .
این نوشتار ادامه دارد و در نوشتار بعدی پیشنهاداتی را برای اپوزیسیون به عنوان یک ایرانی ضد نظام جمهوری اسلامی ارائه خواهم داد .
مهرداد حیدر پور 20 اردیبهشت 1391 برابر با 9 /5 2012 پاریس
Meh.mah2@ yahoo.com
  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر